Σιδέρωμα ρούχων με 2.50 ευρώ / κιλό και 1.50 ευρώ /πουκάμισο. Σιδέρωμα ρούχων με το κιλό, Sideroma delivery Σιδέρωμα ρούχων, Σιδέρωμα με το κιλό